Dari ‘Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda : “Dua rakaat (sebelum sholat) fajar (subuh)
lebih baik daripada dunia dan seisinya.” (HR. Muslim no. 725)

Dari Abu Zuhair (Umarah) bin Ruwaibah ra. ia berkata : Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda : “Tidak akan masuk neraka seseorang yang melakukan sholat sebelum terbit matahari (Subuh) dan sebelum
tenggelam matahari (Ashar).”

.

Advertisements