“Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah Memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki’Nya, dan Allah Lebih Mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk.” (QS. Al Qashash : 56).

.

Advertisements