Orang munafik itu semuanya sama saja. Mereka mengajak kepada perbuatan mungkar dan menjauhkan dari perbuatan baik, mereka pelit. Mereka dikategorikan orang fasik. Dan balasan bagi mereka adalah Neraka Jahannam serta laknat dari Allah SWT.

[QS. At-Taubah 9:67-68]

67. “Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama, mereka menyuruh membuat yang mungkar dan melarang berbuat yang ma’ruf dan mereka menggenggamkan tangannya (kikir). Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik.”

68. “Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka; dan Allah mela’nati mereka; dan bagi mereka adzab yang kekal,”

***

Semoga kita bukan tergolong orang munafik. Mari berusaha menjadi orang muslim dan mukmin sejati.

.

Advertisements