Orang mukmin adalah mereka yang menjadi penolong bagi mukmin lainnya. Dia mengarahkan kepada kebaikan dan menasehati untuk meninggalkan perbuatan munkar, mendirikan sholat, menunaikan
zakat, taat kepada Allah dan Rasulullah.

Mereka dijanjikan surga ‘Adn yang dipenuhi dengan sungai-sungai yang sejuk beserta ridho dari Allah SWT.

Lihat QS. At-Taubah 9:71-72.

71. “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka [adalah] menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh [mengerjakan] yang
ma’ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sembahyang [sholat], menunaikan zakat, dan mereka ta’at kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

72. “Allah menjanjikan kepada orang-orang yang mu’min lelaki dan perempuan, [akan mendapat] surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan [mendapat] tempat-tempat yang bagus di surga Adn. Dan keridhoan Allah adalah lebih besar; itu adalah keberuntungan yang besar.”

Wallahu a’lam,,,

.

Advertisements