“Sesungguhnya Allah dan malaikat-Nya bersholawat kepada Nabi (Muhammad); wahai orang orang yang beriman bersholawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya.” (al-Ahzab : 56)

Dalam hadis daripada Abu Hurairah ra, Nabi SAW bersabda : “Barangsiapa yang bersholawat kepadaku satu kali, niscaya Allah bersholawat kepadanya sepuluh kali” (HR. Muslim).

.

Advertisements