“Tidak sempurna wudhu’ sesorang
yang tidak membaca basmallah.” (HR. Ahmad).

.

Advertisements