Al Hajj ayat 46:

ﺃَﻓَﻠَﻢْ ﻳَﺴِﻴﺮُﻭﺍ ﻓِﻲ ﺍﻟْﺄَﺭْﺽِ ﻓَﺘَﻜُﻮﻥَ ﻟَﻬُﻢْ ﻗُﻠُﻮﺏٌ ﻳَﻌْﻘِﻠُﻮﻥَ ﺑِﻬَﺎ
ﺃَﻭْ ﺁﺫَﺍﻥٌ ﻳَﺴْﻤَﻌُﻮﻥَ ﺑِﻬَﺎ ۖ ﻓَﺈِﻧَّﻬَﺎ ﻟَﺎ ﺗَﻌْﻤَﻰ ﺍﻟْﺄَﺑْﺼَﺎﺭُ ﻭَﻟَٰﻜِﻦْ
ﺗَﻌْﻤَﻰ ﺍﻟْﻘُﻠُﻮﺏُ ﺍﻟَّﺘِﻲ ﻓِﻲ ﺍﻟﺼُّﺪُﻭﺭِ

“Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang
dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka
dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam dada.

.

Advertisements