Inilah do’a meminta Istri dan keturunan yang menyejukkan mata.

ﺭَﺑَّﻨَﺎ ﻫَﺐْ ﻟَﻨَﺎ ﻣِﻦْ ﺃَﺯْﻭَﺍﺟِﻨَﺎ ﻭَﺫُﺭِّﻳَّﺎﺗِﻦَﺍ ﻗُﺮَّﺓَ ﺃَﻋْﻴُﻦٍ ﻭَﺍﺟْﻌَﻠْﻨَﺎ
ﻟِﻠْﻤُﺘَّﻘِﻴﻦَ ﺇِﻣَﺎﻣًﺎ

“Robbanaa hablanaa min azwaajinaa wa dzurriyyatinaa qurrota a’yun waj’alnaa lilmuttaqiina imaamaa.”

Artinta: “Ya Rabb (Tuhan) kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah bagi kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.”

(Do’a ini terdapat di dalam al-Quran surat Al-Furqon ayat 74)

.

Advertisements