Rasulullah shallallahu
‘alaihi wasallam bersabda : “Barang siapa membaca di waktu pagi dan sore : Subhanallah wabihamdih 100 kali, maka tidaklah datang seseorang pada hari kiamat dengan amalan yang lebih utama daripada bacaan ini, kecuali seseorang yang
mengucapkan yang serupa atau lebih banyak lagi”. (HR. Muslim)

.

Advertisements