“Barangsiapa menasihati saudaranya
secara rahasia maka sungguh ia telah memberi nasihat dengan sebenarnya dan
menghargainya”. (Imam
Syafi’i).

.

Advertisements