1. Sebaik-baik harta warisan adalah Ilmu
2. Sebaik-baik perolehan adalah Akhlaqul Karimah
3. Sebaik-baik bekal akhirat adalah Takwa
4. Sebaik-baik harta perniagaan adalah Ibadah
5. Sebaik-baik penuntun ke surga adalah Amal Sholeh
6. Sebaik-baik teman adalah Al Qur’an
7. Sebaik-baik pembantu adalah Shodaqoh Jariyah
8. Sebaik-baik kekayaan adalah Qona’ah
9. Sebaik-baik pertolongan adalah Taufiq dan Hidayah
10. Sebaik-baik pendidikan adalah Kematian

.

Advertisements