ISTIGHFAR adalah memohon
ampunan kepada Allah subhanahu wa ta’ala dengan kalimat, “Astaghfirullahal ‘adzhiim ” atau kalimat lain yang semakna.

Permohonan ampun ini dilakukan dengan hati yang tulus dan dibarengi dengan penyesalan atas kesalahan serta bertekad untuk tidak mengulanginya.

***

Inilah 7 rahasia ISTIGHFAR:

1. Mendatangkan-ampunan dari Allah SWT.
” Maka aku katakan kepada
mereka; Mohon-lah ampun
kepada Rabb-mu sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun.” {QS. Nuh:10-12}

2. Mengatasi kesulitan dan
terbukanya pintu rizki.
“Barangsiapa beristighfar secara rutin, pasti Allah memberinya jalan keluar dalam kesempitan dan memberi rizki yang tiada terhingga padanya.” {HR.Abu Daud}.

3. Menambah kekuatan.
“Dan (hud berkata): “Hai kaum-ku, mohonlah ampunan kepada Rabb-mu lalu bertaubatlah kepada-Nya, niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atas-mu dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada
kekuatanmu.” {QS. Hud: 52}

4. Memperoleh banyak kenikmatan.
“Dan hendak-lah kamu meminta ampun kepada Rabb mu dan bertaubat kepada-Nya, niscaya Dia
akan memberi kenikmatan yang baik kepada mu sampai kepada waktu yang telah di tentukan.” {QS. Hud :3}

5. Turunnya rahmat.
” Hendak lah kamu meminta ampun kepada Allah, agar kamu mendapat rahmat.” {QS. An naml: 46}

6. Sebagai kafaratul majlis.
“Barangsiapa yang duduk dalam satu majlis (perkumpulan orang) lalu di dalamnya banyak perkataan sia sianya atau (perdebatan) kemudian sebelum ia bangkit dari majlis membaca (istighfar).

Subhaanaka Allahumma wa bihamdika asy-hadu an laa ilaaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik”

“Maha suci Engkau yaa Allah dan aku memuji-MU dan aku bersaksi bahwa tiada Allah melainkan
Engkau, aku meminta ampun dan bertaubat kepada-MU.

“Maka ia akan diampuni kesalahan-kesalahan yang diperbuatnya selama di majlis itu.” {HR.Turmudzi, Nasa’i, ibnu
Hibban, abu daud dan al hakim}

7. Terhindar dari adzab Allah.
“Dan tidak lah Allah akan mengadzab mereka, sedang mereka meminta ampun.” {QS. Al-Anfal :33}

***

Itulah tujuh rahasia indah istighfar, semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan mengambil hikmah di dalamnya guna menerapkannya dalam kehidupan kita. Aamiin.

.

Advertisements