Ada sebuah hadits dari Rasulullah yang merupakan sebuah saran yang dialamatkan untuk istrinya
yaitu SITI AISYAH, tetapi
sifat dari hadits ini bukan hanya
dikhususkan untuk SITI
AISYAH semata, tetapi umum disunatkan pula untuk dilakukan oleh setiap orang yang mengaku
MUSLIM.

Inilah haditsnya, mudah-mudahan kita semua mampu untuk
mendawamkannya (istiqomah) agar hidup kita
senantiasa diberkahi oleh
Allah SWT,

Rasulullah bersabda: “Ya
Aisyah janganlah engkau tidur sebelum melakukan empat perkara,
yaitu:

1. Sebelum khatam Al
Qur’an,
2. Sebelum membuat para
Nabi memberimu syafaat di hari
akhir,
3. Sebelum para muslim meridhoi kamu,
4. Sebelum kau laksanakan
haji dan umroh”

Bertanya Aisyah: “Ya Rasulullah, Bagaimana aku
dapat melaksanakan empat perkara seketika?”

Rasul tersenyum dan bersabda:
1. “Jika engkau tidur bacalah: AL IKHLAS tiga kali seakan-akan kau mengkhatamkan Al Qur’an.”
2. “Membaca sholawat untuk ku dan para nabi sebelum aku, maka kami
semua akan memberi syafa’at di hari kiamat.’
3. “Beristighfarlah untuk
para muslimin maka
mereka akan meridhoi
kamu.”
4. “Perbanyaklah bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir maka seakan-akan kamu telah melaksanakan ibadah haji dan
umroh.”

.

Advertisements