Dan dari Abu Hurairah berkata; “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah bersabda:
‘Sesungguhnya membaca dzikir:
Subhaanallah, al-Hamdu lillah, Laa ilaaha illallah, dan Allahu Akbar, adalah lebih aku sukai daripada segala sesuatu yang terkena oleh
sinar matahari (maksudnya bumi dan seluruh isinya)”. (HR. Muslim).

Advertisements