~Rasulullah SAW bersabda: “Wahai Ali, apakah engkau menginginkan 600 ribu kambing,
atau 600 ribu dinar atau 600 ribu kalimat?

Imam Ali RA menjawab: “Wahai Rasulullah SAW aku menginginkan 600 ribu kalimat.”

~Kemudian Rasulullah SAW bersabda: “Wahai Ali, aku akan ringkas 600 ribu kalimat itu ke
dalam 6 kalimat:

1. Jika engkau melihat manusia berlomba-lomba mengerjakan yang bukan kewajibannya, maka sibukkan dirimu dengan menyempurnakan kewajibanmu.

2. Jika engkau melihat manusia berlomba-lomba dalam urusan dunia, maka sibukkan dirimu dengan urusan akhirat.

3. Jika engkau melihat manusia sibuk mengurusi aib orang lain, maka sibukkan dirimu untuk mengurusi aibmu sendiri.

4. Jika engkau melihat manusia sibuk menghias dunianya, maka sibukkan diri menghias akhiratmu.

5. Jika engkau melihat manusia sibuk memperbanyak amal, maka sibukkan dirimu untuk membersihkan dan mengikhlaskan amal.

6. Jika engkau melihat manusia sibuk menjadikan makhluk sebagai perantaranya, maka sibukkan diri untuk menjadikan Allah sebagai wasilahmu.

(Al-Mawâ’izh Al-‘Adadiyyah, bab 6, pasal 4, hadis 1)

.

Advertisements