1. MEMPERBANYAK ISTIGHFAR.

Allah SWT berfirman: “Maka Aku katakan kepada mereka: ‘Mohonlah ampun kepada Robb mu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, memperbanyak harta dan anak-anakmu, mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan
(pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai.” (Qs. Nuh: 10-12).

Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa memperbanyak istighfar (memohon ampun
pada Allah), niscaya Allah menggantikan setiap kesempitan menjadi jalan keluar, setiap
kesedihan menjadi kelapangan dan Allah akan memberinya rizeki dari arah yg tiada disangka-sangka .” ( Abu Daud)

2. BERTAKWA KEPADA ALLAH

Allah berfirman: “Barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki
dari arah yg tiada disangka-sangka nya.” (Qs. Ath-Thalaq: 2-3).

Ibnu Katsir berkata, “Maknanya, barangsiapa yg bertakwa kepada Allah dengan melakukan apa yg diperintahkan-Nya dan meninggalkan apa yg dilarang-Nya, niscaya Allah akan memberinya jalan keluar, serta rizki dari arah yg tidak disangka-sangka, yakni dari arah yg tidak pernah terlintas dalam pikirannya.”

3. BERTAWAKAL KEPADA ALLAH

Nabi Muhammad SAW bersabda, “Sungguh, seandainya kalian betawakkal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakkal, niscaya
kalian akan diberi rizki sebagaimana rizki burung-burung, mereka berangkat pagi-pagi
dalam keadaan lapar, dan pulang di petang hari dalam keadaan kenyang.” (HR. Ahmad dan Tirmizi)

4. RAJIN BERIBADAH

Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah berfirman, “Wahai anak Adam!, beribadahlah sepenuhnya kepada-Ku, niscaya Aku penuhi (hatimu) di dalam dada dengan kekayaan dan Aku penuhi keperluanmu. Jika kalian tidak lakukan yg sedemikian, niscaya Aku penuhi tanganmu dengan kesibukan dan tidak aku penuhi keperluanmu (kepada manusia).” (HR. Tirmizi, Ahmad, dan Ibnu Majah).

5. HAJI DAN UMRAH

Firman Allah SWT, “Lakukanlah haji dan umrah, kerana sesungguhnya keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa, sebagaimana api dapat menghilangkan karat besi, emas, dan perak. Dan tidak ada pahala
haji yang mabrur kecuali surga.” (HR. Ahmad, Tirmidzi, dan An-Nasa`i).

6. MENJAGA SILATURAHIM

Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yg ingin dilapangkan rizkinya dan diakhirkan ajalnya (dipanjangkan umurnya) maka hendaknya ia menyambung (tali) silaturahim.” (Bukhari).

7. BANYAK BERSEDEKAH

Allah berfirman, “Katakanlah: ‘Sesungguhnya Robb ku melapangkan rizki bagi siapa yg dikehendaki Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yg dikehendaki-Nya)’, dan apa saja yg kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya
dan Dia lah pemberi rizki yg sebaik-baiknya. ” (Qs. Saba`: 39).

Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Qudsi, “Wahai anak Adam, bersedekahlah, niscaya Aku memberi rezeki kepadamu.” (HR. Abu Daud).

8. MEMBANTU PENUNTUT ILMU

Alkisah, “Dahulu ada dua orang saudara pada masa Rasulullah SAW. Salah seorang daripadanya mendatangi Nabi dan (saudaranya) yg lain bekerja. Lalu saudaranya yg bekerja itu mengadu pada Nabi, maka Baginda saw bersabda, “Mudah-mudahan engkau diberi rizki dengan sebab dia.” (HR. Tirmizi, Hakim).

9. MEMBANTU ORANG LEMAH

Rasulullah SAW bersabda, “Bantulah orang-orang lemah, kerana kalian diberi rizki dan
ditolong lantaran orang-orang lemah di antara kalian.” (HR. Muslim dan An-Nasa`i).

10. BERHIJRAH

“Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yg luas dan rizki yg banyak.” (QS. An-Nisa`: 100).

.

Advertisements